Notícies

Enllaç Posted on Updated on

La nota sobre prioritats a Girona, a la premsa

Notícies

ACN

El Punt Avui

Diari de Girona

Nota de premsa d’alguns dels aspectes de la nova Girona

Posted on Updated on

Propostes de Glòria Plana per a una Girona més igual, sense diferències entre barris

La candidata a les primàries del PSC proposa la rehabilitació del castell de Montjuïc, la redacció d’un pla director de l’àrea urbana o la creació i potenciació dels mercats de barri

La candidata a les primàries del PSC a la ciutat de Girona Glòria Plana reivindica el paper de les ciutats com a peces claus per contribuir a canviar un país, per canviar una societat i per fer-la progressar. Aquest protagonisme, en el cas de Girona, ha de venir acompanyat d’una política municipal progressista que la tranformi en una ciutat més igual, on no hi hagi les diferències que hi ha entre els diferents barris de la ciutat. No hem de confondre, però, igualtat amb manca de diversitat, és una riquesa que cada barri de la ciutat sigui divers, però hem de lluitar perquè tots els barris tinguin les mateixes oportunitats. Per aquest motiu, Glòria Plana fa un seguit de propostes per cobrir les necessitats bàsiques a tots els barris, i que passen per:

 • Comerç de proximitat, Comerç de proximitat, com a eina de cohesió, facilitant el màxim eines per reequilibrar el comerç: Mercats de barri per dinamitzar el comerç de proximitat, ajudes a l’obertura de comerços per al desenvolupament d’una major activitat comercial que generin qualitat als espais públics, els carrers i les places.
  images

 • Tots els equipaments de la ciutat han de permetre crear una xarxa de serveis, barri a barri, que contribueixi a aquesta igualtat.

 • Tots els centres escolars han de disposar de la plena capacitat d’obtenir bons resultats i facilitar opcions a l’alumnat. Cal reforçar els mecanismes per generar confiança en els centres públics. Una xarxa d’escoles bressol encara més potent que contribueixi a la igualtat en la mesura que facilita l’accés de la dona al treball. Disposar d’una política de foment de l’ocupació permet estendre el nivell de benestar de la població.

 • Obertura de dos nous centres de Lectura-Biblioteques a Sant Narcís i al Sector Est.

 • Disposar d’una xarxa de serveis a persones amb disminució o d’atenció a la gent gran. Això fa possible un entorn que incrementa la igualtat, amb serveis que assegurin l’equitat i que, si no es creen, generen profundes desigualtats.

 • Redistribució dels equipaments turístics i culturals. El Barri Vell és el principal centre d’atracció i s’ha de mantenir, però també cal potenciar altres atractius situats en altres zones de la ciutat, potenciant el turisme verd amb itineraris per exemple a les hortes de Santa Eugènia, Sant Daniel o les Gavarres. Calen equipaments atractius per al turisme, també en sectors com l’Eixample. El castell de Montjuïc ha de permetre requilibrar la ciutat i oferir un altre espai d’atracció turística. Per això, és necessària la redacció d’un pla especial, com es va fer amb el Barri Vell, així com una rehabilitació similar a l’executada en el seu moment a la muralla de Girona. La transformació de la Devesa com el gran parc urbà de la ciutat que ajudi a aconseguir aquest gran pol d’atracció turística, així com el Pla de les Pedreres.

 • La transformació de la Casa de Cultura en un gran equipament de ciutat.

   

Per Glòria Plana, “ Girona ha de ser una ciutat més igual, sense deixar de banda una Girona ambiciosa, que reclami el seu espai a Catalunya i Europa, i que vulgui ser el motor de l’Àrea Urbana”. La candidata insisteix que Girona ha de ser una capital activa i dinàmica que generi noves oportunitats. El progrés interessa perquè genera riquesa, sense la qual no hi ha polítiques de redistribució possibles ni sensates. Girona té el potencial, perquè junts agents públics i privats, amb la UdG per identificar nous sectors d’activitat empresarial i trobar camins per optimitzar l’I+D+i. Volem una Girona amb una personalitat perfectament identificable i assentada. En aquest sentit de capital, Girona no pot anar sola, Girona serà una ciutat que fomenta la igualtat si també ho són les seves veïnes. Per això cal un pla estratègic de l’Àrea Urbana de Girona que defineixi infraestructures de comunicació, energètiques i de transport.